Yeni uygulamalar

Yeni uygulamalarımız,üreticilerin üretkenliği artırmalarına, maliyeti düşürmelerine, çiftlik aktiviteleri üzerinde daha fazla kontrole sahip olmalarına imkan sağlayacaktır.Daha sağlıklı, daha üretken bir sürü için doğru zamanda doğru kararları vermelerine yardımcı olacaktır. HR-LD tasma ile birlikte kullanıldıklarında mevcut ve gelecek SCR Heatime HR, Heatime Pro, DataFlow II kurulumları için ücretsiz ve tabii ki HealthyCow24 ve mobil çözümü ile de entegre olacaktır.

Yeni uygulamalar:

  • Gerçek Zamanlı Grup Rutini – Suya ulaşma sorunları, su kalitesi hastalıklar ya da grup değişim stresi .Günlük rutini bozacakgrup veya sürü seviyesinde olağan dışı aktivite ve geviş getirmeyi vurgulayan gerçek zamanlı bilgilendirmeler sağlar. Üreticilerin anında ilgili grupları belirlemesini ve bu gruplarla ilgilenmesini sağlar.

  • Grup Düzenliliği – Beslenmeüzerine olan planlı veya plansız olan değişiklikler ve diğer değişimlere verilen tepkileri ve uzun vadeli geviş getirme düzenliliğini değerlendirir. Üreticilerin problemleri saptaması ve iyileşmeyi takip etmesini sağlar.

  • ProCalve™ Uygulamaları – Üreticlerin sürü yönetiminde en kritik ve hassas zaman olan buzağılamada ineklerin sağlığını korumaları ve ölüm oranını minimum indirmelerine yardımcı olmak için Buzağılama Öncesi ve Sonrası Uyarıları verir. Buzağılama Öncesi uyarısı, geviş getirme süresinin kısa olmasına bağlı olarak beklenen yavrulama döneminde olağandışı stres gösteren inekler için gerçek zamanlı uyarılar verir. Buzağılama Sonrası uyarısı, buzağılama sonrası normalin üzerinde geviş getirmenin durması sonucu buzağılama sonrası stresinin erken uyarısını verir.

  • Gebelik Olasılığı – Üreticilerin suni tohumlama başarısını belirlemeleri, abort durumunu tahmin etmeleri,açık ve sürüden ayrılacak olan hayvanları daha iyi kontrol etmelerine yardımcı olması için kullanılır. Buzağılama ve bir sonraki gebelik kontrolü arasındaki süreyi azaltmaya yardımcı olabilir.

  • Heatime HR için Kızgınlık Indeksi – Aktivite ve geviş getirmedeki değişikliklere bağlı olarak artırılmış kızgınlık algılama ve tohumlama zamanı üzerine daha doğru yönlendirmeyle üreticilerin daha iyi tohumlama zamanına karar vermelerine yardımcı olur.
Haber bültenimize katılın
Invalid Input
Invalid Input
Invalid eMail

Refresh Invalid Input